• SDK SHIPPING, LYSEKIL HAVN TILSTANDSVURDERING

  september 24 2019

  I forbindelse med SDK Shippings leje af 75.000 m2 havnearealer af Lysekil Havn i Sverige, har A1 Consult udført tilstandsvurdering af arealerne, bygninger og havnekonstruktioner. Ved en tilstandsvurdering bliver der udarbejdet en eftersynsrapport som...

  Se case

  View case

 • JUELSMINDE HAVN & MARINA TILSTANDSVURDERING

  juli 24 2019

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af hele Juelsminde Havn & Marina. Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over -og under vandlinjen, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, eftersynsrapport og en 5-års...

  Se case

  View case

 • Case-Hirtshals-Havn-Færgeleje-4-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, FÆRGELEJE 4

  maj 15 2019

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  For Hirtshals Havn har A1 Consult udført detailprojektering og udbud af alle nye havnekonstruktioner i forbindelse med ombygningen af Trailerkajen til et nyt og større multifunktionelt Færgeleje 4. A1 Consult har endvidere været bygherrens...

  Se case

  View case

  25 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Züblin-Lindø-Havn-A1-Consult

  ZÜBLIN, LINDØ OST

  april 15 2019

  KUNDE: Lindø port of Odense A/S
  Customer: Lindø port of Odense A/S

  Den tekniske betegnelse for terminaltypen er OST: Offshore Supply Terminal, som angiver et område konstrueret til tunge emner på både bagarealer og over kajen. A1 Consult har i totalentreprise med Züblin og Jan de...

  Se case

  View case

  380 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  juni 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-A. Enggaard-Tilstandsvurdering-af-Østre-Havn-Aalborg-A1-Consult

  A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

  maj 1 2018

  KUNDE: A. Enggaard A/S
  Customer: A. Enggaard A/S

  A1 Consult har udført tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner for Østre Havn i Aalborg. Østre Havnebassin blev anlagt i perioden 1901-1903 og omkranses af smukke kajmure i tilhugget granit. A. Enggaard afsluttede i 2013 et større...

  Se case

  View case

  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Hirtshals-Havn-Etablering-af-bundsikring-Færgeleje-1-A1-Consult

  HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

  februar 26 2018

  KUNDE: Hirtshals Havn
  Customer: Hirtshals Havn

  Projektet omhandlede etablering af bundsikring i færgeleje 1, som besejles af ColorLine. Besejling af kajen frem til nu har medført, at der er opstået større vanddybde end hvad færgelejet er dimensioneret til. I forbindelse...

  Se case

  View case

  3 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Aabenraa-Havn-Renovering-af-Sydhavn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  januar 31 2018

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion. De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion...

  Se case

  View case

 • THISTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING

  december 24 2017

  A1 Consult har udført en fuld tilstandsvurdering af alle havne og større bygværker i Thisted Kommune, så Thisted Kommune har fået et entydigt overblik over alle havnene, deres tilstand, forventede levetider og vurderet driftsomkostninger. Arbejdet...

  Se case

  View case

 • Case-Randers-Havn-Etablering-af-ny-vej-A1-Consult

  RANDERS HAVN, NY VEJ

  april 12 2017

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst ønsker Randers Havn, at etablere en ny vej, som forbinder Tronholmen med Kristrup Engvej. A1 Consult har indledningsvist forestået arbejdet med at fastlægge den overordnede...

  Se case

  View case

  Afventer afslutning af detailprojekt
 • Case-Renovering-af-Nyhavn-Aabenraa-Havn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  A1 Consult forestår projektering og udbud af 500 m kaj. Den nye kaj er projekteret til at kunne optage 10 ton/m2 med vanddybde fra -6,5 m til -11 m og med forskellige skibe langs...

  Se case

  View case

 • Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding. Nordre kaj - 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Masnedø-A1-Consult

  MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  november 11 2016

  KUNDE: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
  Customer: Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune

  Udformning af alternativt havnelayout. A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde...

  Se case

  View case

 • Case-Tilstandsvurdering-Dragør-Havn-A1-Consult

  DRAGØR HAVN, TILSTANDSVURDERING

  maj 30 2016

  KUNDE: Dragør Havn
  Customer: Dragør Havn

  A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af hele Gammel Havn og Gammel Færgehavn på Dragør Havn. Tilstandsvurderingen indbefattede gennemgang af alle havnens dækkende værker, bærende konstruktioner og deres aptering for, at skabe et generelt...

  Se case

  View case

  Afhænger af godkendte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Havnesikring-Horsens-Havn-A1-Consult

  HORSENS HAVN, HAVNESIKRING

  januar 8 2016

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  A1 Consult har i samarbejde med Horsens Havn siden 2007 varetaget alt arbejde omkring havnesikring på Horsens Havn. Herunder sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, kurser med fokus på uddannelse af havnens personale samt afholdelse af en række...

  Se case

  View case

 • Case-Næstved-Havn-Karrebæksmindekajen-A1-Consult

  NÆSTVED HAVN, KARREBÆKSMINDEKAJEN

  januar 8 2015

  KUNDE: Næstved Havn
  Customer: Næstved Havn

  Næstved Havn ønsker at renovere den eksisterende kajvæg i Karrebæksminde, da stabiliteten af denne vurderes kritisk. Entreprisen består i at etablere 235 meter ny spunskaj foran en eksisterende kajstrækning. Kajen etableres med en vanddybde...

  Se case

  View case

 • Case-Kalundborg-Havn-Renovering-af-Røsnæs-Havn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

  januar 8 2015

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Renoveringen af Røsnæs Havn opdeles i 2 projekter, hvor det første projekt vedrørende renovering af inderhavnen samt forstærkning af vest- og nordmolen. Det andet projekt vedrørende ”Røsnæs Rundt”, hvor Røsnæs Havn tilføres et rekreativt...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Havn-Miljødepoter-A1-Consult

  HORSENS HAVN, MILJØDEPOTER

  januar 8 2015

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Horsens Havn har etableret et miljødepot til deponering af forurenede materialer fra oprensning af sejlrenden samt Havnens bassiner. Bassinet tillader desuden deponering af lettere forurenet jord. A1 Consult har i størstedelen af forløbet varetaget...

  Se case

  View case

 • Case-Masterplan-Aabenraa-Havn-A1-Consult

  AABENRAA HAVN, MASTERPLAN 2015-2035

  januar 8 2015

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Udviklingsplanens formål er at anvise muligheder for udbygning samt at opstille grundlaget for en kvalificeret beslutning om hvilket spor, der fremover skal følges i Aabenraa Havns udvikling. Planen skal ses som et overordnet idékatalog...

  Se case

  View case

 • Case-Hou-Sælvig-Færgelejer-A1-Consult

  SAMSØ KOMMUNE, HOU-SÆLVIG FÆRGELEJER

  januar 8 2015

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  A1 Consult forestår projekteringen og udbud af ombygningen af færgelejerne, for den nye færge “Prinsesse Isabella”. Den nye færge er 10 m længere og med et væsentligt større deplacement, hvilket nødvendiggør, at fendere, fenderfundamenter...

  Se case

  View case

  25 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Havneudvidelse-Frederikshavn-A1-Consult

  FREDERIKSHAVN HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2015

  KUNDE: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S
  Customer: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S

  På baggrund af udbuddet for Frederikshavn Havn har A1 Consult forestået et optimeringsarbejde for Van Oord og CG Jensen. Arbejdet er foretaget med henblik på at reducere tilbudssummen inden for de rammer, Frederikshavn Havn...

  Se case

  View case

  Ca. 600 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Kalvø-Havn-Kajrenovering-A1-Consult

  KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

  januar 8 2014

  KUNDE: Naturstyrelsen
  Customer: Naturstyrelsen

  Kalvø Havn beliggende i Genner Bugt er en mindre havn, der primært benyttes til lystbådesejlads. Dele af havnen var stærkt nedslidt og en renovering var dermed nødvendig. A1 Consult forestod projektering af ny stålspunsvæg...

  Se case

  View case

 • Case-Horsens-Havn-Kaj-18-A1-Consult

  HORSENS HAVN, KAJ 18

  januar 8 2014

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Horsens Havn har besluttet at forlænge den eksisterende kajvæg på nordsiden af pieren for hermed at skabe bedre rammer for havnens kunder. A1 Consult har forestået detailprojektering af alle konstruktionselementer. Entreprisen indeholder etablering af...

  Se case

  View case

 • Case-Københavns-Havn-Redmolen-A1-Consult

  KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

  januar 8 2013

  KUNDE: Hoffmann og Københavns Kommune
  Customer: Hoffmann og Københavns Kommune

  A1 Consult har i totalentreprise med Hoffmann A/S forestået detailprojektering og etablering af en ny kanal på tværs af Redmolen i Københavns Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 140 meter kajanlæg for etablering af ny...

  Se case

  View case

 • Case-Randers-Havn-Oprensning-af-havn-A1-Consult

  RANDERS HAVN, OPRENSNING AF HAVN OG FJORD

  januar 8 2013

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  For at opretholde en sikker sejllads ind til Randers Havn, er der hvert femte år behov for en oprensning af havnen såvel som fjorden. Oprensningen opdeles i 2 entrepriser, hvor entreprise 1 omhandlede oprensning...

  Se case

  View case

 • Case-Tilstandsvurderinger-Kalundborg-Kommune-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING AF 4 HAVNE

  januar 8 2013

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult har udført tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for henholdsvis Havnsø Havn, Røsnæs Havn, Sejerø Havn og Nekselø Havn. Tilstandsvurderingerne og vedligeholdelsesplanerne giver Kalundborg Kommune et overblik over de løbende drift- og vedligeholdelsesomkostninger der må...

  Se case

  View case

 • Case-Randers-Havn-Tilstandsvurderinger-A1-Consult

  RANDERS HAVN, TILSTANDSVURDERINGER

  januar 8 2013

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  A1 Consult har udført flere større tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for Randers Havn. Disse giver Randers Havn et skarpt overblik over de løbende omkostninger og er dermed en vigtig del af den løbende planlægning. Arbejdet...

  Se case

  View case

 • Case-Dokprojekt-Hanstholm-Kommune-A1-Consult

  DOKPROJEKT, HANSTHOLM HAVNEFORUM

  januar 8 2011

  KUNDE: Hansthom Havneforum
  Customer: Hansthom Havneforum

  Dokkapaciteten i Hanstholm Havn er overskredet og de voksende skibsstørrelser kan ikke serviceres i havnen. Dette har betydet, at man må afvise faste kunder, og servicevirksomhederne er begrænsede i, hvilke opgaver der kan bydes...

  Se case

  View case