STIGSNÆS OLIETERMINAL (SOT) FLYTNING AF FENDER

STIGSNÆS OLIETERMINAL (SOT) FLYTNING AF FENDER

På Stigsnæs Olieterminal har Inter Terminals haft et ønske om at tilpasse fenderlinjen på Oliepieren, da pieren oprindeligt var etableret med 2 forskellige fenderlinjer, forskudt med ca. 1,5 meter.
Den yderste fenderlinje var beregnet til store skibe, +40.000 DWT, mens den inderste fenderlinje, var beregnet til mindre skibe, 10.000 DWT. Pieren var ikke geometrisk egnet til at håndtere skibe i spændet mellem de to skibstyper.
Problemstillingen blev løst ved udflytning af den inderste fenderlinje med 0,7 m ved montering af en ny stålkonsol.
A1 Consult har været teknisk rådgiver for Inter Terminal på SOT olie terminal og har stået for projektering, udbud, kontrahering og tilsyn i forbindelse med flytning af fenderlinjen.

Fakta om projektet
• Fenderlinje flyttet 1,2 m ud
• 2 stk. Stålophæng 2,2×1,4×1,2 m af HEB300
• Eksisterende UE800 fender og 1,5×3,0 m fenderskjold genmonteret

Kunde
Inter Terminal Danmark

Periode
2021

Anlægssum
0,4 mio. kr. ekskl. moms