CC Design_Vallensbæk Havn

CC DESIGN – VALLENSBÆK HAVN

A1 Consult har forestået projektering af pæle til flydebro og træbro samt diverse teknisk assistance for totalentreprenøren CC Design ifm. etableringen af badeanstalt i Vallensbæk Havn.
Badeanstalten Valhal er etableret for enden af molen på indersiden. Valhal består af et udendørsanlæg med bassin, kold bruser, tagterrasse og toilet, som alle borgere frit kan benytte.

Derudover er der indendørsfaciliteter med omklædningsrum, sauna og et fælleslokale.

Fakta om projektet
• Beregning af pæle til forankring af flydebroer
• Beregning af pæle til træbro
• Beregning af mulige overfladelaster
• Teknisk assistance

Kunde
CC Design

Periode
2019-2021

Anlægssum
Fortroligt