Gl. SKAGEN, KLITFODSSIKRING

Gl. SKAGEN, KLITFODSSIKRING

Detailprojektering af klitfodssikring

Vesterhavets kraftige erodering af strand og klitter ved Gl. Skagen har, trods etablering af høfder, medført behov for etableringen af en hård klitfodssikring.

Klitfodssikringen blev udført ved den blotlagte klit langs Gl. Skagen, fra Hotel Traneklit og op forbi Hollænderhuset. I forbindelse med klitfodssikringsprojektet er der indarbejdet adgangstrapper og -rampe, så der fortsat er let adgang til stranden. Klitfodssikringen er udført med sten og efterfølgende sanddækket og beplantet med hjælme iht. myndighedstilladelsen.

Klitfodssikringen er designet under hensyntagen til højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af klimaændringer, samt borterosion af eksisterende strand. I ekstremsituationer vil sanddækket forsvinde, mens klitten er sikret af den bagvedliggende hårde kystsikring.

 

Fakta om projektet

  • Ca. 400 m hård klitfodssikring
  • 4 stk. trappenedgange
  • Betonrampe til redningskøretøjer

 

Kunde

Frederikshavn Kommune og Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen

Periode

2021 (anlægsperiode)

Anlægssum

3 mio.kr.