Joe J. Jensen

Joe J. Jensen_A1 Consult
Fagchef – Partner – Civilingeniør
2216 2099
jj@a1consult.dk

Joe J. Jensen kommer oprindelig fra Vojens i Sønderjylland, hvor han voksede op med sine to ældre søskende. Som barn var Joe en typisk dreng, som elskede sport og alt hvad der ikke havde med skole at gøre. Dette ændrede sig dog med klassetrinene, hvor skole kom til at betyde mere og mere, og i 1999 startede Joe på HTX i Haderslev.

Efter at have afsluttet sin studentereksamen i 2002, besluttede Joe sig for at melde sig til forsvaret, hvorefter han startede som rekrut ved Den Kongelige Livgarde. Livet som soldat var et dejligt afbræk fra skoletiden, og Joe endte også med at starte på sergentskolen i Sønderborg i starten af 2003.

Joe fortsatte med at være soldat frem til 2005, hvor militærtiden blev afsluttet med en udstationering i Kosovo. Tiden som soldat, og især uddannelsen som sergent, styrkede Joes ledelsesmæssige kompetencer, og soldatertiden er også med til at præge Joe, som den person han er i dag.

I 2005 flyttede Joe til Aalborg og startede på ingeniøruddannelsen Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet. Her fandt Joe hurtigt ud af, at hans ledelsesmæssige kompetencer fra forsvaret stadig var meget anvendelige. Dette var også et vægtende argument for, at Joe valgte overbygningen i Byggeledelse efter endt bachelor.

Joe afsluttede sin eksamen i Byggeledelse i sommeren 2010 med emnet ”Tillid som konkurrenceparameter”, hvilket er et emne, der lægger op til det gode samarbejde og de rigtige løsninger. Denne holdning har Joe taget med til A1 Consult, hvor han har arbejdet siden december 2010.

Joe bor lidt uden for Randers sammen med kæresten Heidi.

Joe J. Jensen

- Kort og godt