DRAGØR HAVN, TILSTANDSVURDERING

DRAGØR HAVN, TILSTANDSVURDERING

A1 Consult har foretaget en tilstandsvurdering af hele
Gammel Havn og Gammel Færgehavn på Dragør Havn.
Tilstandsvurderingen indbefattede gennemgang af alle havnens dækkende værker, bærende konstruktioner og deres aptering for, at skabe et generelt overblik over havnens tilstand. Der er udført en systematisk gennemgang over vand og en dykkerinspektion inkl. tykkelsesmålinger af spunsindfatninger under vand.
På baggrund af tilstandsvurderingen har A1 Consult udarbejdet en 5 års vedligeholdsplan for havnen. Vedligeholdelsesplanen giver et samlet økonomisk overblik over de kommende 5 års forventede vedligeholdelsesopgaver dvs. havnen kan anvende planen i deres videre driftsplanlægning og disponering af deres fremtidige driftsmidler.

Fakta om projektet
• Tilstandsvurdering og 5 års vedligeholdelsesplan
• Gennemgang af 600 m kajindfatning
• Gennemgang af 550 m stenkastning
• Gennemgang af 700 m bådebroer
• Gennemgang af seks molehoveder

Kunde
Dragør Havn

Periode
Maj 2016

Anlægssum
Afhænger af godkendte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter