Ny nordmole_Grenå Havn

GRENÅ HAVN, NY NORDMOLE

Totalentreprise indeholdende etablering af et nyt 500 m kajanlæg med en fremtidig vanddybde på 15 meter med bagareal. Kajudvidelsen er en delentreprise af en større havneudvidelse, hvor den eksisterende bølgebryder er flyttet og genanvendt i udbygningen af Grenå Havns ydre dækmoler.
Indsejlingen og det nye havneområde er samtidig blevet uddybet. A1 Consults arbejde har bestået i detailprojektering af alle kajindfatninger.

Fakta om projektet
• 500 m ny kaj med op til 15 m vanddybde
• Aptering af kajen med bl.a. pullerter, lystmaster og afvanding
• 13.600 m2 fiberbeton belægning
• 8.000 m2 betonstensbelægning

Kunde
Hofmann A/S og Grenå Havn.

Periode
2009-2010

Anlægssum
45 mio. kr. ekskl. moms (Den samlede udvidelse bestod af 3 entrepriser til en total anlægssum på 145 mio. kr.)