Case-Havnesikring-Horsens-Havn-A1-Consult

HORSENS HAVN, HAVNESIKRING

A1 Consult har i samarbejde med Horsens Havn siden 2007 varetaget alt arbejde omkring havnesikring på Horsens Havn.
Herunder sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, kurser med fokus på uddannelse af havnens personale samt afholdelse af en række øvelser iht. ISPS-kodens krav.
A1 Consult har forstået udbud på etablering af et port- og overvågningssystem iht. sikringsplanens oplistede krav.
Der er i Horsens Havn etableret automatiske foldeporte med indkørselsbredder på 8,5 meter. Portene er forsynet med dagog natkameraer samt et moderne adgangskontrolsystem.
PTZ-kameraer på udvalgte steder på havnen sikrer, at havnevagten til en hver tid kan overvåge alle kajstrækninger.

Fakta om projektet
• Udarbejde af sårbarhedsvurderinger
• Udarbejdelse af sikringsplaner
• Kurser, uddannelse af havnens personale
• Automatiske foldeporte
• Adgangskontrol system
• Videoovervågning af hele havnen

Kunde
Horsens Havn
Periode
2007 – 2016
Anlægssum
1,3 mio. kr. ekskl. moms