LECA DANMARK, FUNDAMENTER FOR RØGGASANLÆG

LECA DANMARK, FUNDAMENTER FOR RØGGASANLÆG

A1 Consult har forestået projekteringen og udbuddet af alle konstruktioner ifm. etableringen af fundamenter for røggasanlæg på Hingeværket ved Randers.
Røggasanlægget har til formål at rense den røg som udledes i forbindelse med produktionen af Lecanødder.
Anlægget etableres som en del af en grøn omstilling som skal reducere anlæggets CO2-udledning med 50%.
A1 Consult har indgået i dialog med leverandøren af anlægget omkring optimering af funderingsprojektet samt håndtering af evt. udslip og regnvand.

Fakta om projektet
• Fundering af 40 meter høje vasketanke, og andre tanke
• Etablering af pælefundering med 45 Jern-betonpæle
• Fundering i fed plastisk ler
• Direkte fundering af ny maskinbygning
• Afvanding og overløbssikring

Kunde
Leca Danmark

Periode
2018-2019

Anlægssum
Ca. 3,4 mio. kr. ekskl. moms