Case-Havneudvidelse-Masnedø-A1-Consult

MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

Udformning af alternativt havnelayout.
A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde et ligeværdigt forslag ift. masterplanen, hvor beboerne i de havnenære områder tilgodeses.
Det alternative forslag er medtaget i planprocessen sammen med masterplanforslaget, og Vordingborg Kommune har overfor Trafikstyrelsen anbefalet, at det alternative forslag indarbejdes på lige vilkår i VVM-redegørelsen.
Det alternative havnelayout er fastlagt ud fra de funktionskrav der er gældende for masterplanforslaget. Hertil kommer en række overvejelser omkring bølge- og strømforhold, besejling, støjemission og anlægsøkonomi.

Fakta om projektet
• Udformning af havnelayout for hhv. 150m og 200m skibe
• Vurdering af uddybningsmængder på masterplanforslaget samt det alternative forslag
• Vurdering af kapacitet på nærliggende klappladser

Kunde
Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
Periode
2016
Anlægssum
70 mio. kr.