Case-Sejerø-Havn-Renovering-af-Vestmolen-A1-Consult

SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

A1 Consult har forestået projektering og udbud af renovering af 200 m mole og kaj. Kajen er renoveret så den fremstår som en indbydende del af havn til fritidssejlere, med promenade, træinddækning, fremføring af vand og el samt gode fortøjningsmuligheder.
Kajen er udført som en forankret stålspuns, der efterfølgende er inddækket med tropisk træ ud mod havnen. Promenaden er udført som en betonoverflade. Ydermolen er forstærket med større sten og forhøjet således at havnen kan modstå større bølger. Stenene støtter op mod en bølgeskærm der reducerer mængden af bølgesprøjt ind i havnen. Kajgaden er udført med asfaltbelægning og linjedræn, der sikrer en effektivt afvanding af kajen og medfører at kajgaden fremstår som en samlet flade.

Fakta om projektet
• Der er sat 6000 franske skruer i fendertømmeret
• Molen er projekteret på baggrund af stormene “Allan” og “Bodil”
• Kajen har en forventet levetid på minimum 50 år