Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn.
Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres som forankrede stålspuns. Det eksisterende bagareal udvides med yderligere 30.000 m2 for at skabe plads til bl.a. ny fiskerestaurant, parkeringsplader m.m.
Endvidere etableres et nyt kajakpoloanlæg, en 50 meter svømmebane samt nye isætningsramper, udsigtsplatforme, badebroer m.m.

A1 Consult står for design af alle konstruktioner i forbindelse med havneudvidelsen, herunder bl.a. stenskråninger, moler, molehoveder, offshore bølgebryder, kajanlæg, træbroer, slæbesteder, bagarealer mm.

Fakta om projektet
• Største lystbådehavnsudvidelse i nyere tid
• 325 nye bådepladser
• 700 m stålspunsindfatninger
• 1000 m pælefunderede træbroer
• 1400 m stenmoler
• 1500 m betonstøttemure, bølgeskærme og -plantekasser
• 3 slæbesteder
• 30.000 m2 bagareal inkl. afvanding og belægning

Kunde
Arkil A/S
Periode
2014 – 2016
Anlægssum
145 mio. kr. ekskl. moms