HANSTHOLM HAVNEFORUM

DOKPROJEKT, HANSTHOLM HAVNEFORUM

Dokkapaciteten i Hanstholm Havn er overskredet og de voksende skibsstørrelser kan ikke serviceres i havnen.
Dette har betydet, at man må afvise faste kunder, og servicevirksomhederne er begrænsede i, hvilke opgaver der kan bydes på.
Flydedokken står overfor omfattende service og vedligeholdelse, såfremt den skal holdes i drift.

A1 Consult har for Hanstholm Havneforum udarbejdet ansøgning/handlingsplan for et dokprojekt, hvor mulighederne for etablering af et nyt dokanlæg i Hanstholm Havn undersøges.
Der er i rapporten beskrevet to løsninger for opgradering af det nuværende dokanlæg: en ny flydedok i den eksisterende havn samt en ny tørdok i den nye havn. Undersøgelsen indeholder ligeledes en markedsundersøgelse af hvordan det nordiske nærområde ser ud mht. konkurrerende dokanlæg.

Fakta om projektet
• Fastsættelse af krav til et nyt dokanlæg
• Undersøgelse og anlægsoverslag af ny tørdok i den ny havn
• Undersøgelse og anlægsoverslag af ny flydedok i den gamle havn
• Vurdering af den forventede vækst og udvikling ved de to løsninger
• Markedsundersøgelse af det nordiske nærområde

Kunde
Hanstholm Havneforum
Periode
2011
Anlægssum
Ikke relevant