VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

A1 Consult har på vegne af Bornholms Regionskommune udarbejdet skitseprojekt for renoveringen af stenmolerne på Vang Pier.
Vang Pier ønskes anvendt til en rekreativ turisthavn. Der er derfor udarbejdet et skitsedesign for Vang Pier. I denne forbindelse fremkommer en stor mængde overskudssten, som blev anvendt til renovering og ombygning af en række omkringliggende havne på Bornholm.
Der er i skitseprojektet foretaget en vurdering og optimering af hældningerne på moler, kronekoter, bølgeforhold og bredden på stenhaven.

Fakta om projektet
• Skitseprojektering og optimering af stenmoler
• Vurdering af designforudsætninger

Kunde
Bornholms Regionskommune
Periode
2011
Anlægssum
80 mio. kr. ekskl. moms
(Indeholdte også ombygning af en række nærtliggende havne)