Case-Ombygning-af-færgelejer-Kalundborg-Kommune-A1-Consult

KALUNDBORG KOMMUNE, OMBYGNING AF FÆRGELEJER

A1 Consult har for Kalundborg Kommune detailprojekteret og ført tilsyn på ombygningen af Havnsø, Nekselø og Sejerø
havne i forbindelse med indsætning af en ny færge.
Fra Havnsø drives besejlingen til Sejerø og Nekselø. Øerne der ligger i Sejerøbugten ud for Sjællands nordvestkyst har tilsammen 450 indbyggere. I Havnsø er der projekteret en ny broklap samt ledeværker og opgraderet anslagsfendere.
På Nekselø omfatter arbejderne en ny broklap og tilhørende betonplatform, anslagsfendere og ledeværker, ny
bølgeskærm, ny bølgebryder udført som stenkastning, nyt molehoved samt udvidelse af anløbsbroen.
På Sejerø er en eksisterende broklap forlænget og ledeværker samt anslagsfendere er opgraderet.

Fakta om projektet
• Nye broklapper vejer hver 10 tons
• Bølgebryder giver mere rolige anløbsforhold på Nekselø
• Ombygning blev udført på 3 måneder

Kunde
Kalundborg Kommune
Periode
2013
Anlægssum
10 mio. kr. ekskl. moms