Case-Københavns-Havn-Redmolen-A1-Consult

KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

A1 Consult har i totalentreprise med Hoffmann A/S forestået detailprojektering og etablering af en ny kanal på tværs af Redmolen i Københavns Havn.
Totalentreprisen indeholder etablering af 140 meter kajanlæg for etablering af ny kanal med en vanddybde på 2,5 meter. Indfatningens topkote er
+0,8 à +3,3 meter, og væggen forankres med betonankerplader. Omkring den nye kanal etableres der 260 meter spunsvæg for jordoprensning. Spunsen etableres som fri spuns, dimensioneret for et udgravningsniveau i kote +1,5 meter.

A1 Consults arbejde har bestået i detailprojektering af alle midlertidige og permanente kajindfatninger. Alle indfatningerne er udført som stålspunsvægge.

Fakta om projektet
• Renovering af bydel
• Jordoprensning og grundvandssænkning
• Etablering af ny kanal
• 400 meter spunsvægge

Kunde
Hoffmann og Københavns Kommune
Periode
2012 – 2013
Anlægssum
30 mio. kr. ekskl. moms