Case-Randers-Havn-Oprensning-af-havn-A1-Consult

RANDERS HAVN, OPRENSNING AF HAVN OG FJORD

For at opretholde en sikker sejllads ind til Randers Havn, er der hvert femte år behov for en oprensning af havnen såvel som fjorden.
Oprensningen opdeles i 2 entrepriser, hvor entreprise 1 omhandlede oprensning af ca. 225.000 m3 sediment i Randers Fjord som deponeres i Randers Havns spulefelter.
Entreprise 2 omhandlede oprensning af ca. 75.000 m3 sediment ved indsejlingen til Randers Fjord (Barren), som klappes på godkendt klapplads.

A1 Consult har som bygherrerådgiver forestået al myndighedsbehandling, koordinering med søopmåler samt forestået udbud, licitation og kontrahering.
A1 Consult har desuden forestået tilsyn og kontrol af oprensningsmængder i udførelsesfasen.

Fakta om projektet
• Oprensning af 225.000 m3 sediment i Randers Havn og Fjord
• Oprensning af 75.000 m3 sediment ved Barren

Kunde
Randers Havn
Periode
2013 (5 års intervaller)
Anlægssum
20 mio. kr. ekskl. moms