Case-Kalundborg-Havn-Renovering-af-Røsnæs-Havn-A1-Consult

KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

Renoveringen af Røsnæs Havn opdeles i 2 projekter, hvor det første projekt vedrørende renovering af inderhavnen samt forstærkning af vest- og nordmolen. Det andet projekt vedrørende ”Røsnæs Rundt”, hvor Røsnæs Havn tilføres et rekreativt formål.

A1 Consult har for Kalundborg Kommune forestået detailprojektering og tilsyn vedrørende hele projektet. Molen er forhøjet til kote +3,4, og kajerne i inderhavnen er etableret som forankrede stålspunsvægge. Langs den udvendige sydvestlige del af havnen, er der etableret en lavtstående spunsvæg, med overliggende armeret betondæk. Betondækket er afsluttet med trædæk i egetræ som slutter op mod det nye aktivitetshus.

Fakta om projektet
• Forstærkning af mole, 100 meter
• Nye stålspuns i inderhavnen, 80 meter
• Nye spunsvægge på udvendig side af havn, 50 meter
• Ny stenskråning mod syd, 26 meter
• Betonrampe i stenskråning, 26 meter ved aktivitetshus

Kunde
Kalundborg Kommune
Periode
2014 – 2015
Anlægssum
8 mio. kr. ekskl. moms