Case-Næstved-Havn-Karrebæksmindekajen-A1-Consult

NÆSTVED HAVN, KARREBÆKSMINDEKAJEN

Næstved Havn ønsker at renovere den eksisterende kajvæg i Karrebæksminde, da stabiliteten af denne vurderes kritisk.
Entreprisen består i at etablere 235 meter ny spunskaj foran en eksisterende kajstrækning. Kajen etableres med en vanddybde på 7,0 meter. Indfatningen udføres som forankret stålspunsvæg, hvor forankring udføres med ankerplader.
For at bedre besejlingsforholdene ombygges den eksisterende mole mod syd, for herved at gøre sejlløbet bredere.
Molehovederne udføres som pælefunderede molehoveder.
A1 Consult forestår projektering af samtlige konstruktioner og har varetaget begrænset tilsyn i hele anlægsfasen.

Fakta om projektet
• 235 m ny kaj med 7,0 m vanddybde
• Affendring med lastbildæk
• 2 pælefunderede molehoveder
• Nyttiggørelse af uddybningsmængder
• Ny asfaltbelægning i hele bagarealet

Kunde
Næstved Havn
Periode
2013 – 2015
Anlægssum
13 mio. kr. ekskl. moms