Case-Tilstandsvurderinger-Kalundborg-Kommune-A1-Consult

KALUNDBORG KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING AF 4 HAVNE

A1 Consult har udført tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for henholdsvis Havnsø Havn, Røsnæs Havn, Sejerø Havn
og Nekselø Havn. Tilstandsvurderingerne og vedligeholdelsesplanerne giver Kalundborg Kommune et overblik over de løbende drift- og vedligeholdelsesomkostninger der må forventes, hvilket er en vigtig del af den løbende planlægning i Kommunen med hensyn til budgetlægning af de løbende driftsudgifter.

Arbejdet omfatter en visuel gennemgang over vand af samtlige konstruktioner og en gennemgang med dykker på udvalgte strækninger under vand. Under vand blev der desuden foretaget tykkelsesmåler på stålspunsvægge.

Bygherrerådgivningen er i hele projektforløbet foregået i en tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

Fakta om projektet
Tilstandsvurdering og en 5 års vedligeholdelsesplan for følgende havne:
• Havnsø Havn
• Røsnæs Havn
• Sejerø Havn
• Nekselø Havn

Kunde
Kalundborg Kommune
Periode
2013 (5 års intervaller)
Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter