FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

A1 Consult har som bygherrerådgiver assisteret Faarborg Midtfyn Kommune med fornyelsen af Klinten Strandpark beliggende ved Hotel Klinten i den sydøstlige del af Faaborg Havn med udsigt til Faaborg Fjord. A1 Consult har varetaget myndighedsbehandlingen og projekteringen. De eksisterende konstruktioner er integreret i den nye strandpark.
Entreprisen har hovedsageligt karakter af renovering, hvor bl.a. de eksisterende stenhøfder udbygges med en ny tæt overbygning, for sikring mod sedimenttransport.
Den eksisterende strand udbygges med 10 meter, svarende til forlængelsen af den østlige høfde.
Eksisterende badebro og stenkiste hæves og etableres med nye overbygninger i tropisk træ. Stenkisten får nye indfatninger i tropisk træ.

Fakta om projektet
• Renovering af eksisterende anlæg
• Sandfodring
• Kystsikring

Kunde
Faaborg Midtfyn Kommune
Periode
2012 – 2013
Anlægssum
2,4 mio. kr.