Case-Randers-Havn-Tilstandsvurderinger-A1-Consult

RANDERS HAVN, TILSTANDSVURDERINGER

A1 Consult har udført flere større tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for Randers Havn. Disse giver Randers Havn et skarpt overblik over de løbende omkostninger og er dermed en
vigtig del af den løbende planlægning.
Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over og under vand, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, tilstandsvurdering og en 5-års vedligeholdelsesplan.
Herunder gennemgang af:
• 3 km industrikaj
• 36 stk. bundfaste for- og bagmærker
• Randers Lystbådeklubber i og omkring Randers Havn, i alt 7 Bygherrerådgivningen er i hele projektforløbet foregået i en tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

Fakta om projektet
Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplaner for:
• Randers Havn
• Randers Havns sejlmærker
• Lystbådeklubber omkring Randers Havn

Kunde
Randers Havn
Periode
5 års intervaller, 2004, 2009 og 2013
Anlægssum
Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter