Case-Kalvø-Havn-Kajrenovering-A1-Consult

KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

Kalvø Havn beliggende i Genner Bugt er en mindre havn, der primært benyttes til lystbådesejlads. Dele af havnen var stærkt nedslidt og en renovering var dermed nødvendig.
A1 Consult forestod projektering af ny stålspunsvæg med tilhørende forankring og aptering. Bagarealet blev hævet, og kajgadens belægning blev udført med betonbelægningssten.
Det resterende bagareal blev belagt med stabilgrus.
Det eksisterende stenglacis mod øst blev nedbrudt og ombygget til en traditionelt fremtidssikret stenskråning.
For at kunne optage lystbåde i havnen, blev der etableret en pælebåret aflastningsplade i terræn til placering af lastbilkranerne.

Fakta om projektet
• 35 meter ny azobébeklædt stålspuns
• Forankring med ankerplader
• Ombygning af stenglacis til traditionel stenskråning
• Aflastningsplade for optag af både

Kunde
Naturstyrelsen
Periode
2014
Anlægssum
2 mio. kr. ekskl. moms