Case-Horsens-Havn-Kaj-18-A1-Consult

HORSENS HAVN, KAJ 18

Horsens Havn har besluttet at forlænge den eksisterende kajvæg på nordsiden af pieren for hermed at skabe bedre rammer for havnens kunder.

A1 Consult har forestået detailprojektering af alle konstruktionselementer. Entreprisen indeholder etablering af 200 meter kajanlæg med en vanddybde på 7,0 meter. Indfatningen udføres som forankret stålspunsvæg, forankret til en ankervæg. Grundet dårlige jordbundsforhold, udføres væggen med forankring i 2 niveauer. Den nye kaj skal kunne anvendes til tungt gods, og kajen etableres derfor med en pælefunderet aflastningsplade langs hele kajstrækningen. Aflastningspladen er udført med en topkote i terræn.

Fakta om projektet
• 200 meter ny kaj
• 7,0 meter vanddybde
• Forankring i 2 niveauer til ankervæg
• 6 meter pælebåret betonaflastningsplade i kajens fulde længde
• 26 meter lange betonpæle grundet meget bløde jordbundsforhold

Kunde
Horsens Havn
Periode
2013 – 2014
Anlægssum
Ukendt