Skitseprojekt_Samsø Kommune

SAMSØ KOMMUNE , MÅRUP FÆRGEHAVN – SKITSEPROJEKT

Udbygningen af Mårup Havn omfatter etableringen af en flydende beton bølgebryder, der samtidig skal fungere som anløbsbro for den nye færge. Det nye havnebassin uddybes, således at havnen kan besejles under normale forhold.
Fribordet på flydebroen øges, hvormed der etableres niveaufri adgang til og fra borde via en landgang.
A1 Consult har af Samsø Kommune fået til opgave at udføre en undersøgelse af, hvilke tiltag der er nødvendige, for at Mårup Havn kan besejles af en ny færge.

A1 Consult har udført en indledende skitseprojektering samt udarbejdet anlægsoverslag for udbygningen af havnen.

Fakta om projektet
• Forstærkning af stenskråning mod land
• 1.500 m2 nyt bagland
• 45 m flydende bølgeskærm og anløbsbro
• Klapning af ca. 12.000 m3
uddybede materialer

Kunde
Samsø Kommune

Periode
2013

Anlægssum
4,7 mio. kr. ekskl. moms