ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

A1 Consult har for byggeselskabet Mogens de Linde bistået med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af lystbådehavnen ved Øer Maritime Ferieby.
Entreprisen indeholdt renoveringen af 250 bådpladser og etableringen af 50 nye. Yderligere er de ydre kanaler rundt om øerne blevet udvidet, og moleanlægget ved indsejlingen er udbygget for
at mindske tilsandingen af indsejlingen.
A1 Consult har forestået detailprojekteringen af lystbådehavnen herunder alt aptering samt udbygning af kanaler, indsejling og moler. A1 Consult har ligeledes stået for tilsynet i hele udførelsesfasen.

Fakta om projektet
• Udvidelse af den ydre kanal
• Renovering af ca. 250 bådpladser
• Etablering af ca. 50 nye bådpladser med nye broer
• Udbygning af moleanlæg

Kunde
Byggeselskabet Mogens de Linde
Periode
2007 – 2009
Anlægssum
15 mio. kr. ekskl. moms