Sprogø Havvindmøller

SPROGØ HAVVINDMØLLER

Storebælt A/S har planlagt etableringen af en havvindmøllepark med syv vindmøller placeret i havet umiddelbart nord for Sprogø. Totalt er den samlede installerede effekt 21 MW.
Vindmøllerne er placeret nord for Sprogø på en række parallelt med Storebæltsbroen.
Fra nordkysten af Sprogø er afstanden ud til den nærmeste vindmølle ca. 650 m.
Vindmøllerne er funderet på betonfundamenter og vanddybderne ved de syvpositioner varierer mellem 6 og 17 m.
Det er planen, at vindmøllerne skal være færdige til klimatopmødet i København i slutningen af 2009, og arbejdet er planlagt med en meget stram tidsplan.
Projektet er opdelt i fire hovedentrepriser omfattende levering af kabel, installation af kabel, levering og installation af fundamenter samt levering, installation samt 5 års service af vindmøller. De første kabelarbejder på Sprogø startede op allerede i februar.
Anlægsarbejdet på havet nord for Sprogø igangsættes af hensyn til naturen, især marsvinenes yngleperiode, først medio august.
A1 Consults arbejde har bestået i bygherrerådgivning for Storebælt A/S som underleverandør til NIRAS A/S, og A1 har udarbejdet udbudsmaterialet for vindmølleleverancen og varetaget den tekniske projektledelse på vindmølleleverancen.

A1 Consults arbejde omfattede:
• Projektledelse på vindmølleleverancen
• Mølleudbud og kontrahering
• Interface management
• Site assessment
• Vindanalyse

 

Fakta om projektet
• Syv betonfundamenter på 6-17 m vanddybde
• Forberedelse af havbund og bundsikring
• Vestas V90-3.0 MW vindmøller med navhøjde på 70 m
• Levering og installation af 4 km inter-array og ilandføringskabler

 

Kunde
NIRAS A/S for Storebælt A/S

Periode
Juni 2008 – December 2009

Anlægssum
400 mio. kr. ekskl. moms