• Case-Kalundborg-Kommune-Renovering-af-Kalundborg-Vesthavn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF KALUNDBORG VESTHAVN

  maj 1 2019

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner ifm. renovering af den gamle Kalundborg Vesthavn. A1 Consult har endvidere været bygherrens rådgiver gennem de indledende faser med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner, borger inddragelse,...

  Se case

  View case

  Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Randers-Kommune-Byen-til-vandet-A1-Consult

  RANDERS KOMMUNE, BYEN TIL VANDET

  juni 1 2018

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Byen til vandet er det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie. Byudviklingsområdet er i dag i stort omfang en aktiv erhvervshavn i drift. Havnen planlægger at udflytte til et nyt, bedre havneområde, som i dag...

  Se case

  View case

  Ej fastlagt
 • Case-A. Enggaard-Tilstandsvurdering-af-Østre-Havn-Aalborg-A1-Consult

  A. ENGGAARD. TILSTANDSVURDERING ØSTRE HAVN, AALBORG

  maj 1 2018

  KUNDE: A. Enggaard A/S
  Customer: A. Enggaard A/S

  A1 Consult har udført tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner for Østre Havn i Aalborg. Østre Havnebassin blev anlagt i perioden 1901-1903 og omkranses af smukke kajmure i tilhugget granit. A. Enggaard afsluttede i 2013 et større...

  Se case

  View case

  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
 • Case-Lemvig-Havn-Klimatilpasning-A1-Consult

  LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

  oktober 11 2017

  KUNDE: Lemvig Kommune
  Customer: Lemvig Kommune

  En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig. En beddingstrappe, der går helt ned til vandet – med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til...

  Se case

  View case

 • Case-Sandpladsen-i-Søndervig-Ringkøbing-A1-Consult

  RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

  juni 8 2017

  KUNDE: Ringkøbing Kommune
  Customer: Ringkøbing Kommune

  A1 Consult har i samarbejde med G&P Arkitekter projekteret Sandpladsen i Søndervig, hvorved pladsen er omdannet fra en traditionel parkeringsplads til et attraktivt sted der indbyder til ophold. A1 Consult har forestået de ingeniørmæssige...

  Se case

  View case

  3,5 mio. kr. ekskl. moms
 • Case-Renovering-af-Horsens-Inderhavn-Horsens-Kommune-A1-Consult

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  januar 8 2017

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding. Nordre kaj - 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt...

  Se case

  View case

 • Case-Havneudvidelse-Skovshoved-Havn-A1-Consult

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  januar 8 2016

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres...

  Se case

  View case

 • Case-Juelsminde-Havn-Marina-Havnekran-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, HAVNEKRAN

  januar 8 2016

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  A1 Consult forestår projektering af kranfundament og anløbsbro for ny havnekran for Juelsminde Havn & Marina. Den nye kran er projekteret til at kunne løfte 30 ton, og kranen er funderet på en monopæl....

  Se case

  View case

 • Case-Kalundborg-Havn-Renovering-af-Røsnæs-Havn-A1-Consult

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

  januar 8 2015

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Renoveringen af Røsnæs Havn opdeles i 2 projekter, hvor det første projekt vedrørende renovering af inderhavnen samt forstærkning af vest- og nordmolen. Det andet projekt vedrørende ”Røsnæs Rundt”, hvor Røsnæs Havn tilføres et rekreativt...

  Se case

  View case

 • Case-Hvidbjerg-Strand-A1-Consult

  HVIDBJERG STRAND PIER OG VESTERHAVSBAD

  januar 8 2015

  KUNDE: Arkil Fundering og Vandbygning
  Customer: Arkil Fundering og Vandbygning

  A1 Consult har udført totalrådgivning for Arkil ved etableringen af Vesterhavets eneste badebro. Totalentreprisen indeholder 100 meter badebro, der er etableret ved Hvidbjerg Strand nær Blåvands Huk. Broen står på stålpæle, der er vibreret...

  Se case

  View case

 • Case-Kalvø-Havn-Kajrenovering-A1-Consult

  KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

  januar 8 2014

  KUNDE: Naturstyrelsen
  Customer: Naturstyrelsen

  Kalvø Havn beliggende i Genner Bugt er en mindre havn, der primært benyttes til lystbådesejlads. Dele af havnen var stærkt nedslidt og en renovering var dermed nødvendig. A1 Consult forestod projektering af ny stålspunsvæg...

  Se case

  View case

 • Case-Danmarks-længste-stibro-Tange-Sø-A1-Consult

  TANGE SØ, DANMARKS LÆNGSTE STIBRO

  januar 8 2013

  KUNDE: MT Højgaard og Vejdirektoratet
  Customer: MT Højgaard og Vejdirektoratet

  Totalrådgiver for MT Højgaard ved etableringen af Danmarks længste stibro for gående, cyklende og ridende trafik. Totalentreprisen indeholder 300 meter stibro, der er etableret hen over Tange Sø langs hovedvej 26 mellem Aarhus og...

  Se case

  View case

 • Case-Københavns-Havn-Redmolen-A1-Consult

  KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

  januar 8 2013

  KUNDE: Hoffmann og Københavns Kommune
  Customer: Hoffmann og Københavns Kommune

  A1 Consult har i totalentreprise med Hoffmann A/S forestået detailprojektering og etablering af en ny kanal på tværs af Redmolen i Københavns Havn. Totalentreprisen indeholder etablering af 140 meter kajanlæg for etablering af ny...

  Se case

  View case

 • Case-Klubøen-Vejle-A1-Consult

  VEJLE KOMMUNE, KLUBØEN I VEJLE

  januar 8 2013

  KUNDE: Vejle Kommune
  Customer: Vejle Kommune

  Vejle Kommune har besluttet at etablere faciliteter til de maritime klubber i Vejle i form af en ny pælebåret klub-ø. A1 Consult er underrådgiver til TRANSFORM arkitekter. A1 Consult varetager detailprojektering af alle øens...

  Se case

  View case

 • Case-Faaborg-Midtfyn-Kommune-Klinten-Strandpark-A1-Consult

  FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

  januar 8 2013

  KUNDE: Faaborg Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg Midtfyn Kommune

  A1 Consult har som bygherrerådgiver assisteret Faarborg Midtfyn Kommune med fornyelsen af Klinten Strandpark beliggende ved Hotel Klinten i den sydøstlige del af Faaborg Havn med udsigt til Faaborg Fjord. A1 Consult har varetaget...

  Se case

  View case

 • Case-Udbyhøj-Nord-Ny-lystbådehavn-A1-Consult

  UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  januar 8 2012

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Se case

  View case

 • Case-Århus-Havn-Light*House-A1-Consult

  ÅRHUS HAVN, LIGHT*HOUSE

  januar 8 2012

  KUNDE: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard
  Customer: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard

  Se case

  View case

 • Case-Ny-Østhavn-Juelsminde-Havn-og-Marina-A1-Consult

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  januar 8 2011

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

 • Case-Vang-Pier-Stenmoler-A1-Consult

  VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

  januar 8 2011

  KUNDE: Bornholms Regionskommune
  Customer: Bornholms Regionskommune

  A1 Consult har på vegne af Bornholms Regionskommune udarbejdet skitseprojekt for renoveringen af stenmolerne på Vang Pier. Vang Pier ønskes anvendt til en rekreativ turisthavn. Der er derfor udarbejdet et skitsedesign for Vang Pier....

  Se case

  View case

 • Case-Brygge-Aarhus-Sejlklub-A1-Consult

  AARHUS SEJLKLUB, NY BRYGGE

  januar 8 2011

  KUNDE: Aarhus Sejlklub
  Customer: Aarhus Sejlklub

  A1 Consult har været bygherrerådgiver for Aarhus Sejlklub i forbindelse med etableringen af en ny brygge ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn. Bryggen er udført i forbindelse med Europamesterskaberne i sejlads til sommeren 2011. Bryggen...

  Se case

  View case

 • Case-Strandpromenade-Hjerting-Esbjerg-A1-Consult

  HJERTING STRANDPROMENADE

  januar 8 2010

  KUNDE: Esbjerg Kommune og NIRAS
  Customer: Esbjerg Kommune og NIRAS

  Esbjerg Kommune har i samarbejde med Realdania etableret en ny strandpromenade ved Hjerting, nord for Esbjerg. A1 Consult har i den forbindelse bistået som underrådgiver for NIRAS. Projektet indebar etableringen af 660 meter træpromenade...

  Se case

  View case