A1 Consult, Havne- og Vandbygger

A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder højt specialiseret ingeniørbistand indenfor anlægstekniske og tværfaglige projekter. Herunder kan nævnes projektledelse og tilsyn på komplicerede tværfaglige projekter i ind- og udland såvel som tekniske analyser af komplette eller udvalgte dele af marine anlæg.

Vores ydelser er baseret på mere end 15 års erfaring med teknisk rådgivning og projektledelse indenfor marine anlæg, og vores kompetencer spænder fra et bredt kendskab til design og udførsel af anlægstekniske projekter, geoteknik og vandbygning til ekspertviden indenfor design af havnekonstruktioner, kystbeskyttelse, marine anlæg og havvindmøller.

A1 Consult har et bredt netværk af højt kvalificerede og erfarne samarbejdspartnere indenfor havnemrådet såvel som vindområdet, og kan tilbyde kvalificeret rådgivning indenfor alle typer af marine projekter.

A1’s vision er at blive kendt som den kompetente rådgiver, der er til stede, der tænker og som leverer.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak om, hvordan A1 kan hjælpe dig.

Nyheder

16.01.2017: ISPS-kurser. A1 Consult afholder ISPS-kurser fra 2. kvartal 2017. Kurset afholdes hos A1 Consult. 
13.01.2017: Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. Munck Havne & Anlæg har nu været igang i ca. 10 måneder med entreprisen, og Munck Hanve & Anlæg oplyser nu, at arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2017, hvilket er 2 måneder før tid.
13.01.2017: Sejerø Havn, Renovering af vestmolen. MT Højgaard er i fuld gang med renovering af vestmolen på Sejerø Havn. A1 Consult fører tilsyn i hele udførelsesperioden, og arbejdet forventes afsluttet 1. juli 2017.
10.01.2017: Aabenraa Havn, Renovering af Nyhavn. Arbejderne skrider fremad i Aabenraa, og MT Højgaard forventer at kunne aflevere medio februar 2017. De første skibe anløber allerede den nordligste del af kajstrækningen.
05.01.2017: Horsens Kommune, Renovering af inderhavnen. Munck Havne & Anlæg har nu været igang i ca. 10 måneder med entreprisen, og Munck Hanve & Anlæg oplyser nu, at arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2017, hvilket er 2 måneder før tid.